Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby ulepszyć i spersonalizować Twoje doświadczenie oraz wyświetlać reklamy (jeśli takie istnieją). Nasza strona internetowa może również zawierać pliki cookie stron trzecich, takich jak Google Adsense, Google Analytics, YouTube. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, kliknij przycisk obok, aby sprawdzić naszą Politykę prywatności.

Slide STREFA RELAKSU HOLISTYCZNE SPA MIEJSCE PRZYJAZNE WEGANOM STREFA CISZY ZABIEGI REZERWUJ ONLINE Logo Holy Spa & Cafe Holy Rezerwacje 505-341-173 KUP VOUCHER

Exclusive Offer

Komora hiperbaryczna,
zimowa herbata,
masaż na saunie ganbanyoku.

349 zł

Przed rozpoczęciem zabiegu prosimy zapoznaj się z regulaminam.

Sauna ganbanyoku
Floating

Energy Flow

240 zł

Przed rozpoczęciem zabiegu prosimy zapoznaj się z regulaminam.

Zmysłowy relaks czekoladą dla dwojga

Masaż czekoladą,
herbata zimowa,
masaż dźwiękami mis tybetańskich,

499 zł

Przed rozpoczęciem zabiegu prosimy zapoznaj się z regulaminam.

SPA

Regulamin sprzedaży Voucherów Podarunkowych

REGULAMIN SPA HOLY SPA & CAFE
1. Sprzedaż usług na stronie internetowej holyspaandcafe.pl jest organizowana
przez Holy Spa&Cafe Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Mikołaja Kuczkowskiego 16, 31-61, wpisana do rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Kraków XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812960,
NIP:
6783182479, REGON: 384826389
2. Zakup usług z oferty HOLY SPA & CAFE, a także samo przystąpienie do
skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa
oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań
zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez HOLY SPA & CAFE
oraz zapoznał się i
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę holyspaandcafe.pl, pod
numerem telefonu 505 341 173 , 12 641 00 88 lub osobiście w recepcji Spa przy
ul. Mikołaja Kuczkowskiego 16
w Krakowie 31-618.
Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów, dzięki czemu odbędą się
one w najbardziej
dogodnym dla Państwa terminie.
4. W przypadku realizacji zaproszenia, kuponu rabatowego lub usługi objętej
promocją w
ramach pakietu prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym w Recepcji
SPA
5. HOLY SPA & CAFE jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00
do 22.00 Ostatni zabieg kończy się o godzinie 22.00
6. W przypadku spóźnienia, czas zabiegu może być krótszy, jeżeli są
zarezerwowane kolejne
zabiegi.
7. Goście korzystający ze Spa mogą dokonać płatności w Recepcji SPA
gotówką lub kartą
płatniczą, zostaną poproszeni o uregulowanie płatności za wybrane usługi po
zakończonym
zabiegu.
8. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług
pod warunkiem
wolnych miejsc.
9. Rezerwacja wykonania usługi SPA następuje po sprawdzeniu przez personel
SPA danego
terminu i potwierdzeniu dokonanej rezerwacji słownie lub za pośrednictwem
poczty
elektronicznej.
10. Prosimy o przybycie do SPA 5 min przed planowanym zabiegiem aby
umożliwić planowe
rozpoczęcie zabiegów pozostałych Gości.

11. Rezerwacja usługi w SPA jest ważna maksymalnie do 10 minut po
umówionym terminie
12. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 10 minut od umówionego
terminu rezerwacji,
SPA zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu
bez możliwości
obniżenia ceny zabiegu
13. Istnieje możliwość anulacji zabiegu na 6 godzin przed planowaną godziną
zabiegu bez
ponoszenia kosztów. W przypadku anulowania zabiegu na 3 godziny przed
planowaną wizytą,
SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia 50% wartości zabiegu. W przypadku
anulacji
zabiegu, w czasie krótszym niż 3 godziny do jego rozpoczęcia, SPA zastrzega
sobie prawo do
obciążenia 100% wartości zabiegu.
14. W przypadku rezygnacji z opłaconej usługi, z wyprzedzeniem o którym
mowa w pkt 13 Regulaminu, Klient otrzyma zwrot środków na rachunek
bankowy w terminie do 5 dni.
14. Do zabiegów zapewniamy jednorazową bieliznę. W cenie zabiegów
wypożyczamy szlafrok
oraz zapewniamy ręczniki.
15. SPA to strefa ciszy i relaksu, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych
zasad:
a) pozostawienie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych,
odbiorników
radiowych i muzycznych w pokoju lub szatni .
b) w strefie SPA prosimy o zachowanie ciszy
c) prosimy o nie wnoszenie żywności, napoi i alkoholu oraz przestrzeganie
zakazu palenia i
spożywania alkoholu
ze SPA nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu oraz środków
odurzających Personel
SPA ma prawo wyprosić Gości, którzy nie dostosują się do zasad
przestrzegania ciszy lub w
jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort u innych Gości
korzystających ze SPA.
16. Holy Spa & Cafe zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy z przyczyn
niezależnych jak np.
problemy techniczne
17. Holy Spa&Cafe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie SPA
18. Przed wyborem zabiegu prosimy o zapoznanie się z listą przeciwskazań
dotyczących
poszczególnych usług SPA: Ogólne przeciwskazania do zabiegów SPA
menstruacja

ciąża w pierwszym i ostatnim trymestrze, karmienie piersią
niewyrównane wady serca
rozrusznik serca, endoprotezy
zaawansowana choroba nadciśnieniowa
zapalenie żył, żylaki, tętniaki
nowotwory złośliwe i niezłośliwe
zmiany dermatologiczne
stany zapalne, podwyższona temperatura
choroby narządów wewnętrznych
epilepsja
grzybice, brodawki
wieże blizny
nietypowość płytki paznokciowej
niezagojone rany
Regulamin sprzedaży Voucherów Podarunkowych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów
Podarunkowych pod
nazwą „Voucher Podarunkowy” „Voucher” (dalej „Bon”).
3. Sprzedaż jest organizowana przez Holy Spa&Cafe Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Mikołaja Kuczkowskiego 16, 31-61, wpisana do rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Kraków XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812960,
NIP:
6783182479, REGON: 384826389 (dalej „Organizatorem”).
4. Promocja obowiązuje od dnia 26.11.2020 roku do dnia 8.12.2020 roku.
II. DEFINICJE
a) Voucher Prezentowy – dokument wystawiony przez Organizatora,
umożliwiający
realizację określonych usług pobytowych w Spa opisanym na stronie
www.holyspaandcafe.pl zwanego dalej „Spa”, zgodnie z wcześniejszą
rezerwacją
terminu, określoną w Regulaminie Spa
b) Nabywca – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym
przez
Organizatora voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.
d) Realizacja Vouchera– wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na
oferowane
przez
Organizatora usługi pobytowe w Spa.
III. WARUNKI OGÓLNE
1. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu,
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego
postanowień.
2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Holy Spa&Cafe Sp. z o.o.
3. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony

posiadające wartość pieniężną.
4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
5. Każdy Voucher będzie miał swój kod weryfikacyjny.
6. Organizator niezwłocznie po zakupie i zweryfikowaniu płatności online
prześle Voucher w
raz z jego numerem na wskazany adres e-mailowy podany w trakcie składania
zamówienia
na Voucher.
7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z
tytułu utraty
(w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
8. W przypadku realizacji przez Klienta Vouchera, Klient zobowiązany jest do
zapłaty
różnicy należności za usługi w Spa kartą kredytową, szybkimi przelewami
internetowymi bądź metodą PayPal lub kartą kredytową.
9. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji zabiegu w Spa
c) obłożenie w Spa jest zbyt wysokie lub jest brak wolnych terminów
wskazanych przez Nabywcę,
10. Voucher może być realizowany w ramach dostępności zabiegów w Spa po
uprzednim
kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
11. Voucher łączy się tylko z innymi promocjami wskazanymi na stronie
internetowej
www.holyspaandcafe.pl
12. Voucher można kupić na określone kwoty według wybranej promocji
13. Vouchery można sumować.
14. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci
różnicy.
Klient musi wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podane przez
w ofercie wg. Strony www.holyspaandcafe.pl
15. Każdy Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może
go
podarować komukolwiek w ramach prezentu.
IV. Ważność Vouchera
1. Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.
2. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej
www.holysspaandcafe.pl
2. Regulamin został opublikowany w dniu 26.11.2020 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że
nie naruszy
to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na
bieżąco
aktualizowane i udostępniane na stronie www.holyspaandcafe.pl Zmiana
Regulaminu

wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej
publikację na
www.holyspaandcafe.pl
4. Wszelkich informacji dodatkowych można się dowiadywać pod numerem
telefonu
+48505341924, na stronie www.holyspaandcafe.pl
5. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie Holy Spa&Cafe Sp. z o.o.
obowiązuje Polityka prywatności, która określa
sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
6. Jeśli Voucher Prezentowy Holy Spa zostanie wykorzystany, firma Holy
Spa&Cafe Sp. z
o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taki Voucher,
w wypadku jego dezaktywacji.

X
Rezerwacje

Podaruj zabieg w prezencie. Kup Voucher!